fotolijn

Nieuws

Scouting Den Haag hervat buitenactiviteiten na versoepeling COVID-19 maatregelen

Sinds de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ op 12 maart jl. om verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn alle reguliere scoutingbijeenkomsten stopgezet. Scouting heeft niet bij de pakken neergezeten. Onder het mom van #ikscoutthuis zijn er online uiteenlopende programma’s georganiseerd voor de jeugdleden om toch met elkaar verbonden te blijven en leuke, uitdagende activiteiten te doen.

Scouting was verheugd met de mededeling dat vanaf 29 april 2020 een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Deze versoepeling biedt met name ruimte aan organisaties die werken met kinderen, zoals scouting. Scouting Nederland heeft niet stil gezeten! Op basis van de richtlijnen van het RIVM heeft Scouting Nederland een overzichtelijke factsheet opgesteld voor alle groepen en een webpagina ingericht met vragen en antwoorden (www.scouting.nl/coronavirus). Ook heeft Scouting Nederland in samenwerking met andere jeugdorganisaties een brief gestuurd naar alle burgemeesters met de oproep om sport- en spelactiviteiten voor kinderen weer mogelijk te maken.

Scouting Den Haag heeft van de gemeente Den Haag groen licht ontvangen om weer op te starten met buitenactiviteiten voor kinderen:

Reactie gemeente Den Haag, afdeling Jeugd:
De scoutinggroepen kunnen met de kinderen tot 13 jaar opkomsten houden, waarbij de leiding rekening houdt met 1,5 m afstand. Voor de oudere kinderen mag en kan het alleen als er rekening wordt gehouden met de 1,5 m afstand. Zolang jullie de regels van het RIVM volgen, kunnen de opkomsten weer starten.

De groepen mogen zeker gebruik maken van hun buitenruimte. Voor de groepen die gebruik maken van gemeenschappelijke buitenruimte; houd rekening met de overige gebruikers en zorg dat er altijd uitvoering is van de RIVM regels.

De opkomsten mogen alleen plaatsvinden als het in de buitenlucht gebeurt. Hier werd ik [red. contactpersoon bij gemeente] extra op gewezen door mijn sport collega’s. Opkomsten in het clubhuis mogen nog niet volgens de regels van RIVM.

 

Reactie gemeente Den Haag, afdeling Sport (via directeur Scouting Nederland):
Hierbij zend ik u het Protocol verantwoord sporten [red. betreft protocol opgesteld door NOC*NSF]. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.


Deze reacties zijn in lijn met de coronamaatregelen van de gemeente Den Haag.

Scouting Den Haag is de gemeente erkentelijk voor de snelle behandeling en het geven van dit groene licht. Alle Haagse scoutinggroepen zijn aan de slag om volgens het ‘nieuwe normaal’ weer programma’s aan te bieden voor de vele scouts die de afgelopen periode thuis hebben gezeten. Dit vraagt het nodige van onze vrijwilligers en jeugdleden voor wat betreft de voorbereiding en de praktische uitvoering van activiteiten in de buitenlucht. Ook de groepsbesturen zijn druk in de weer met het opstellen van aangepaste tijdschema’s, afstemmen met en instrueren van leiding, en het communiceren met ouders. Uitgangspunt is dat iedereen zich comfortabel voelt om op verantwoorde wijze weer activiteiten aan te bieden. Kortom, Scouting Den Haag komt letterlijk en figuurlijk weer in beweging!

GECANCELD! Tijd voor taart in Den Haag - 100 jaar welpen (21 maart 2020)

GECANCELD! 100 jaar welpen! Tijd voor waart en een feestje

Scouting Nederland bestaat al 110 jaar en is met meer dan 100.000 leden uitgegroeid tot de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land. Dit jaar vieren we 100 jaar Welpen bij Scouting. Welpen is de naam van scouts in de leeftijdsgroep van 7 t/m 11 jaar. Kinderen in deze leeftijdsgroep beleven elke week een ander avontuur in de Jungle (bekend van het Jungle book).
 

Kom ook taart eten!

Bij een verjaardag hoort natuurlijk taart. En niet zo maar een taart! Op zaterdag 21 maart 2020 zal wethouder Jeugd, Kavita Parbhudayal, de feesttaart aansnijden. U bent van harte uitgenodigd om het feestje samen met ons te vieren. In onderstaande uitnodiging ontvangt u meer informatie. Graag tot ziens op de 21e!
 

Uitnodiging

Klik op de afbeelding om te vergroten.
Tijd voor taart uitnodiging medium 

Locatie:

Nieuwsflits! 2020 - Nr.1

papierscheurhoutregiologokopiePeriodiek brengt het regio bestuur een bestuursflits uit met veel leuke nieuwtjes uit de Haagse scouting regio. Heb je naar aanleiding van de bestuursflits nog vragen? Neem dan contact op.

Door te geven informatie & Deadlines

  • Groepsvoorzittersoverleg om mee te denken nieuwe regiovoorzitter - doorgeven vóór 15 februari
  • Jaarverslag info aanleveren - 15 maart
  • Nieuw regio logo - Inleveren voor 25 maart
  • Regioraad - 2 april

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Notulen Bever Leiding Raad - 30 jan 2020

bevers RGBAanwezig:
Bepals, Mohicanen (middag), Rimboejagers, Rustenburg, Ferguson, Sint Jorisgroep

Afgemeld:
Haagse hout

Afwezig:
Mohicanen (ochtend), Stanley 55

Mededelingen

We evalueren kort het beverbowlen. Dit was een leuke en gezellige activiteit. Er werd verzameld in twee groepen wat men verwarrend vond.

Verslag laatste Beverraad

Het verslag wordt goedgekeurd

Teddyberentocht (21 maart, 10:30 tot 13:00, locatie Be Pals Prinses Juliana)

Voor de teddyberentocht is er weer een voorbereidingsopkomst. Deze kun je de week voor de teddyberentocht zelf doen en introduceert het thema. Deze opkomst wordt gemaakt door de Bepals en is al voor het grootste deel klaar.

Het themaverhaal in het kort:

De bewoners van Hotsjietonia organiseren ieder jaar een teddyberen picknick. Ze gaan samen met hun teddybeer een picknick houden in het bos waarbij ze lekkere hapjes maken en leuke spelletjes spelen. Iedereen helpt een handje mee. Maar als ze dit jaar terugkomen van hun picknick ontdekken ze dat de teddybeer van Steven is achtergebleven in het bos. Steven is erg verdrietig, maar Fleur en Keet gaan alvast zoeken. Zouden ze de teddybeer kunnen terugvinden?

Tijdens de voorbereidingsopkomst wordt de picknick voorbereid en aan het eind van de opkomst blijkt dat de teddybeer weg is.

Er zijn verschillende activiteiten die gedaan kunnen worden tijdens de voorbereidingsopkomst. Een paar voorbeelden zijn hapjes maken, een picknickkleed versieren en een berenmemory.

Tijdens de teddyberentocht zelf gaan we de beer van Steven zoeken. Het eerste deel van de tocht is een fototocht. Deze gaat naar de plaats waar de picknick is geweest. Het tweede deel is een lintjestocht.

Aan het begin van de teddyberentocht vertrekken de bevers in gemengde groepjes. Hierbij zitten er minimaal twee kinderen van dezelfde bevergroep in een loopgroepje. De vorige keer, tijdens de beverdoedag, hebben we groepjes gemaakt met kleurenkaartjes. Dit doen we deze keer ook weer. Wanneer nodig worden er kleuren herverdeeld.

Niet alle groepjes vertrekken tegelijkertijd. In de wachttijd kan in de speeltuin gespeeld worden of kan er een spel gespeeld worden. In het geval van slecht weer is er ruimte gereserveerd in het clubgebouw.

Op de post krijgen de bevers een pakje drinken en een koekje. Er wordt nog over nagedacht of we op de post nog een spelletje doen.

We vragen Anna om de boodschappen hiervoor te doen. Wanneer dit niet kan, kan Patricia dit doen.

Aan het eind van de tocht kunnen de kinderen een suikerspin krijgen. Berenchipjes kunnen een alternatief zijn voor de kinderen die geen/weinig suikers mogen. De Sint Joris regelt de suikerspinnen.

Als themafiguren hebben we Fleur of Keet Kleur nodig en Steven Stroom.

Marcel heeft voor het overleg aangegeven de badges te willen regelen.

Om een verkeersopstopping te voorkomen is het belangrijk om aan de ouders te vragen om niet met de auto de doodlopende straat in te rijden. We vragen aan Marcel om de uitnodiging met locatie enz. te verzorgen.

Voor de teddyberentocht geldt geen eigen financiële bijdrage vanuit de groepen.

Het aantal kinderen en leiding schatten we nu als volgt in:

 Groep Aantal kinderen     Leiding   
 Ferguson 13
 Sint Jorisgroep  5
 Rustenburg
 Rimboejagers 10 
 Mohicanen (ochtend)  10 
 Mohicanen (middag)
 Bepals 13
 Haagse hout Aangemeld  
 Totaal 62 18


De definitieve aantallen willen we voor 29 februari weten i.v.m. de aantallen badges en de boodschappen.

Beverdoedag (13 juni, 10:30 tot 13:00, locatie Ferguson)

Van de Ferguson verwachten we dat zij het themaverhaal verzorgen.

In de volgende beverraad willen we weten of en hoe we aansluiten bij het landelijke themaverhaal. Iedere groep levert twee spellen aan. Voor spellen kan je in de spelbrochure van scouting Nederland kijken. Groepen met weinig leiding leveren ook twee spellen aan, maar op de dag zelf kunnen deze spellen evt. geleid worden door leiding van een andere groep.

Bekijk voor de vergadering al een keer het boekje, en geef evt. je spellen door als je een bepaald spel graag wil doen. Bij de volgende regioraad zullen we ook naar de evaluatie van de vorige keer kijken.

Afgelopen jaren hadden we bij de beverdoedag ook een springkussen. Dit willen we dit jaar weer.

Status brainstormavond

Komende dinsdag 4 februari is de brainstormavond geleid door een trainer uit de regio Vlietstreek.

We gaan aan de hand van verschillende brainstormtechnieken nadenken over originele en nieuwe programma’s. We kunnen zo ook een keer programma ideeën uit wisselen tussen de verschillende groepen.

Het is bij de Rustenburg van 20.00 tot 22.00 uur. Het adres is Weesperstraat 89, 2574VS Den Haag. In de omgeving is het betaald parkeren. Nodig vooral ook al je medeleiding uit!

Bergaderdata en locatie bepalen voor komende Beverraad

De volgende beverraad is op donderdag 14 mei. Daphne vraagt na of dit bij de Mohicanen kan.

8. Rondvraag

-

9. Sluiting

We sluiten de vergadering om 21:00 uur.

Notulen Welpen leiding raad - 15 jan 2020

Aanwezig:

Haagse hout, Mohicanen, Brigitta Valentijn, Ferguzon, Bepals Prinses Juliana, Sint Jorisgroep 5, Rustenburg.

 

Nabespreken Baloetocht

Helaas maar een lage opkomst. De opkomst zelf was leuk, vooral ook het geluid. Samengevat was de Baloetocht dit keer klein, maar fijn.

Tijd voor taart!

Datum:
21 maart 2020

Tijd:
14:00 uur tot 16:00 uur (Spel van 14:00 uur tot 16:00 uur. Kinderen verzamelen om 13:45 uur. Iedere groep spreekt zelf met zijn welpen op een andere plek rond het stadhuis af. Van de leiding is van ieder onderdeel minimaal 1 leiding om 13:00 uur aanwezig.)

Locatie:
Rondom het stadhuis. Een groot deel van de posten buiten en ook een deel van de activiteiten zal indien mogelijk binnen in het stadhuis zijn.

Wat:
Handelsspel ¨100 jaar welpen¨ met als doel een hele grote taart. Het spel is een handelsspel, waarbij de welpen bij de posten buiten het stadhuis ingrediënten kunnen kopen. Als ze voldoende ingrediënten hebben kunnen ze deze bij een post in het stadhuis omwisselen voor een stuk taart. Dit is een kartonnen taart in doosvorm, waarmee in het stadhuis een grote taart gebouwd wordt. Aan het einde krijgen alle welpen een petitfour. Deze worden ook aangeboden aan de burgemeester of zijn vervanger. De welpen lopen zelfstandig in kleine groepjes rond om de ingrediënten te kopen en verkopen bij de posten die bemand worden door de leiding. Ook zal een deel van de leiding rondlopen om het geheel in goede banen te loodsen. Er worden zo´n 60 groepjes gevormd van elk 3 a 4 welpen. Hiervoor zijn ongeveer 100 stukken taart nodig. We gaan uit van 18 posten waar de welpen ingrediënten kunnen kopen en verkopen.

Verhaal
De bakker, gespeeld door Daniel (Ferguson) heeft voor ons een dure taart gemaakt. Helaas is deze taart al opgegeten door alle jungledieren en nu kunnen we de burgemeester geen taart meer aanbieden. De welpen worden gevraagd om mee te helpen om de benodigde spullen voor de taart bij elkaar te krijgen. 

Deelnemende groepen:

Groep Speltak Kinderen Leiding
Brigitta Valentijn  Welpen 6 5
Haagse hout Welpen 20 4
Sint Jorisgroep 5 Welpen ochtend 20 2
Sint Jorisgroep 5 Welpen middag 10 4
Rustenburg Welpen 16 3
De Mohicanen Welpen 4x 65 21
Ferguson Welpen meisjes 18 5
Ferguson Welpen jongens  20 6
Bepals Prinses Juliana  Welpen middag 18 3
Rimboejagers Welpen 30 3
Totaal   213 58

Kosten:
De welpen krijgen voor dit regiospel de badge van Scouting Nederland van de Jungledag. Voor de jungledag op 6 juni willen we de welpen dan een naambandje geven in plaats van een badge. De eigen bijdrage is €1,00 per welp als ieder onderdeel zelf de badges van het regiospel voor zijn welpen besteld bij de Scoutshop. Als er bij de regio meer geld beschikbaar is voor de welpen dan kunnen we ook kijken of de bagdes ook op kosten van het regiospel aangeschaft kunnen worden.

Taakverdeling:

  • Ferguson (Daniel) zorgt voor de speluitwerking en hij zorgt er voor dat iedereen ruim voor het spel het uitgewerkte spel toegestuurd krijgt.
  • De Mohicanen regelen de kartonnen taart, tafels, de uitnodiging en het contact met de media en de burgemeester.
  • Sint Jorisgroep 5 (Richard en Stanley) regelen de petitfours en de limonade

 

Met een kleinere groep leiding, bestaande uit 3 man van de Mohicanen, Daniel en nog iemand die aan wil sluiten zal 2 a 3 weken voor de activiteit nog een extra overleg ter voorbereiding van de activiteit zijn.

Groepen die niet bij de welpenraad aanwezig waren kunnen zich nog opgeven, maar wel zo snel mogelijk in verband met het aantal petitfours.  

Volgende welpenraad:

Algemene welpenraad: 1 april 20:00 bij de Mohicanen