fotolijn

Sint Jorisgroep 5Op zaterdag 3 september jl. ontving Henk Kronenberg uit handen van de Haagse burgemeester Jan van Zanen een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de maatschappij. De uitreiking vond plaats bij Scouting Van Weerden Poelmangroep (VWP), die Henk had voorgedragen voor deze onderscheiding. Naast vrijwilliger bij Scouting Nederland is Henk actief (geweest) bij een verscheidenheid van organisaties en initiatieven. In de toespraak van de burgemeester is Henk's staat van dienst terug te lezen: https://lnkd.in/edhh5hBz

Scouting regio Den Haag was ook bij deze feestelijke uitreiking aanwezig. Henk heeft onder meer gezorgd voor een nauwere samenwerking tussen Regio Vlietstreek (waar VWP formeel onder valt) en onze regio. Hier plukken we nog altijd de vruchten van. We feliciteren Henk van harte met deze welverdiende onderscheiding en hopen dat scouting en andere organisaties nog altijd een beroep mogen doen op zijn kennis en ervaring! Natuurlijk gunnen we Henk ook vrijetijd om van het leven te genieten.