fotolijn

Ooievaar losEen bestuursreglement wordt op bestuursniveau afspraken gemaakt tussen de bestuurders. Algemene zaken zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en taken en de bevoegdheden binnen het bestuur komen aan de orde. Er kunnen ook beperkingen aan de bestuursbevoegdheid worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van transacties met een financieel belang boven een bepaald bedrag. Daarnaast kan er worden vastgelegd hoe besluiten worden genomen en wat te doen als de stemmen staken en er geen meerderheid kan worden behaald.

Het bestuursreglement van Scouting regio Den Haag kan hier gedownload worden: Bestuursreglement downloaden