fotolijn

papierscheurhoutregiologokopieOp zaterdag 1 oktober jl. vond de halfjaarlijkse bijeenkomst met voorzitters van regio's en admiraliteiten plaats. Deze keer was de locatie Maxima's in Leusden; een toepasselijke naam met Koningin Máxima als beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Jaap Boot (voorzitter Scouting Nederland) opende de bijeenkomst met mededelingen die de dynamiek van Scouting illustreerden. Vervolgens schetste Fedde Boersma (directeur Scouting Nederland) de contouren van het activiteitenplan 2023. Het belooft wederom een avontuurlijk jaar te worden. Marjet Karssenberg lichtte het proces tot het komen van het meerjarenplan toe, dat onder meer bestaat uit brainstorm sessies in het land, waarbij ook jonge vrijwilligers zeer welkom zijn; de jeugd heeft de toekomst! Onze regio organiseert samen met Regio Vlietstreek een sessie op 19 oktober.

Een belangrijke ontwikkeling is de aanpassing van samenwerking tussen regio's en admiraliteiten. Roel Ossewold, Ivo Weterings en Rozemarijn Hoobroeckx presenteerden de stand van zaken van dit project dat organisatorisch de verbintenis tussen regio en admiraliteit verder vergroot en juridisch duidelijkheid geeft over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Onze regio heeft al goed contact met de regio's Delfland, Vlietstreek en Westland die samenvallen met regionale admiraliteit Delfland en zien dit project ook als een kans om op meer vlakken samen te werken.

Vanuit de regio's waren er presentaties van Scout-Out, een tweejaarlijks scoutiviteit met een goede mix van educatie en entertainment, en van de Haarlemse jamborette, een vierjaarlijks internationaal evenement waar duizenden scouts neerstrijken in Spaarnwoude voor veel avontuur en kennismaking met andere culturen.

Maam van der Blij en Rozemarijn gingen in op socialeveiligheid binnen Scouting, wat continu aandacht behoeft om onze jeugdleden en vrijwilligers een prettige omgeving te bieden om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. In groepjes bediscussieerden we wat in onze regio's aan sociale veiligheid (kunnen) doen en hoe we groepen kunnen ondersteunen.

Een ander actueel thema betreft de torenhoge inflatie. We hebben stilgestaan bij de impact hiervan voor Scouting, zoals stijgende energieprijzen, de kosten voor de activiteiten en trainingen en voor onderhoud aan gebouw en materieel, en de contributie voor ouders en de betaalbaarheid hiervan. We willen natuurlijk scouting zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat iedereen kan blijven meedoen.

Natuurlijk was er ook voldoende tijd om te netwerken tijdens de pauzes, uitstekende lunch en borrel. Dit was een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere voorzitters en ideeën op te doen. Langs deze weg ook dank aan Wiebo Hobma en collega's voor de organisatie van deze bijeenkomst.