fotolijn

Logo met splashGoed nieuws voor scoutingverenigingen in Den Haag. De gemeente komt hen tegemoet met een nieuwe en vereenvoudigde subsidieregeling. Deze subsidieregeling ‘Jeugd, spel en natuur Den Haag 2022’ is gericht op jeugdactiviteiten die zorgen voor ontspanning en plezier, plaatsvinden in of gericht zijn op de natuur, en die in brede zin bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.

“Als stadsbestuur vinden wij dat scoutingactiviteiten grote maatschappelijke waarde hebben. Jongeren komen zo in contact met de omgeving waarin ze leven. In Den Haag is scouting hartstikke populair. De activiteiten van scouting dragen bovendien bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en aan hun sociaal en emotioneel welzijn”, vertelt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

Pragmatisch
Vorig jaar bleek dat scoutingverenigingen buiten de reikwijdte van bestaande subsidieregelingen vielen. Daarmee dreigden zij tussen wal en schip te raken. Omdat het stadsbestuur grote maatschappelijke waarde toekent aan scoutingactiviteiten, is de gemeente met vertegenwoordigers van scouting in gesprek gegaan om te kijken hoe scouting alsnog voor subsidie in aanmerking kan komen. Daaruit is deze nieuwe en pragmatische subsidieregeling ‘Jeugd, spel en natuur Den Haag 2022’ ontstaan.

De regeling draagt bij aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de jeugd. Jongeren leren bij de scouting om samen te werken en respectvol met elkaar om te gaan. Verder worden ze zelfstandiger door scoutingactiviteiten. Ook leren ze te zorgen voor hun natuurlijke leefomgeving. De regeling past in het jeugdbeleid van de gemeente en voldoet aan de aanbevelingen van het rekenkamerrapport ‘Eerlijk delen’ uit 2017.

Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/gemeente-komt-scouting-tegemoet-met-nieuwe-subsidieregeling.htm