fotolijn

Het heeft even geduurd dit jaar, maar er komt toch nog een nachtelijke puzzeltocht/hike voor explorers!
Die tocht zal plaatsvinden in het weekend van 13 en 14 juni. Jullie kunnen je inschrijven tot dinsdag 12 mei bij Nizette Couzy, regio-organisator Explorers. Er zal wel een eigen bijdrage gevraagd worden. Meer informatie volgt nog.