fotolijn

bevers RGBAanwezig:
Bepals, Mohicanen (middag), Rimboejagers, Rustenburg, Ferguson, Sint Jorisgroep

Afgemeld:
Haagse hout

Afwezig:
Mohicanen (ochtend), Stanley 55

Mededelingen

We evalueren kort het beverbowlen. Dit was een leuke en gezellige activiteit. Er werd verzameld in twee groepen wat men verwarrend vond.

Verslag laatste Beverraad

Het verslag wordt goedgekeurd

Teddyberentocht (21 maart, 10:30 tot 13:00, locatie Be Pals Prinses Juliana)

Voor de teddyberentocht is er weer een voorbereidingsopkomst. Deze kun je de week voor de teddyberentocht zelf doen en introduceert het thema. Deze opkomst wordt gemaakt door de Bepals en is al voor het grootste deel klaar.

Het themaverhaal in het kort:

De bewoners van Hotsjietonia organiseren ieder jaar een teddyberen picknick. Ze gaan samen met hun teddybeer een picknick houden in het bos waarbij ze lekkere hapjes maken en leuke spelletjes spelen. Iedereen helpt een handje mee. Maar als ze dit jaar terugkomen van hun picknick ontdekken ze dat de teddybeer van Steven is achtergebleven in het bos. Steven is erg verdrietig, maar Fleur en Keet gaan alvast zoeken. Zouden ze de teddybeer kunnen terugvinden?

Tijdens de voorbereidingsopkomst wordt de picknick voorbereid en aan het eind van de opkomst blijkt dat de teddybeer weg is.

Er zijn verschillende activiteiten die gedaan kunnen worden tijdens de voorbereidingsopkomst. Een paar voorbeelden zijn hapjes maken, een picknickkleed versieren en een berenmemory.

Tijdens de teddyberentocht zelf gaan we de beer van Steven zoeken. Het eerste deel van de tocht is een fototocht. Deze gaat naar de plaats waar de picknick is geweest. Het tweede deel is een lintjestocht.

Aan het begin van de teddyberentocht vertrekken de bevers in gemengde groepjes. Hierbij zitten er minimaal twee kinderen van dezelfde bevergroep in een loopgroepje. De vorige keer, tijdens de beverdoedag, hebben we groepjes gemaakt met kleurenkaartjes. Dit doen we deze keer ook weer. Wanneer nodig worden er kleuren herverdeeld.

Niet alle groepjes vertrekken tegelijkertijd. In de wachttijd kan in de speeltuin gespeeld worden of kan er een spel gespeeld worden. In het geval van slecht weer is er ruimte gereserveerd in het clubgebouw.

Op de post krijgen de bevers een pakje drinken en een koekje. Er wordt nog over nagedacht of we op de post nog een spelletje doen.

We vragen Anna om de boodschappen hiervoor te doen. Wanneer dit niet kan, kan Patricia dit doen.

Aan het eind van de tocht kunnen de kinderen een suikerspin krijgen. Berenchipjes kunnen een alternatief zijn voor de kinderen die geen/weinig suikers mogen. De Sint Joris regelt de suikerspinnen.

Als themafiguren hebben we Fleur of Keet Kleur nodig en Steven Stroom.

Marcel heeft voor het overleg aangegeven de badges te willen regelen.

Om een verkeersopstopping te voorkomen is het belangrijk om aan de ouders te vragen om niet met de auto de doodlopende straat in te rijden. We vragen aan Marcel om de uitnodiging met locatie enz. te verzorgen.

Voor de teddyberentocht geldt geen eigen financiële bijdrage vanuit de groepen.

Het aantal kinderen en leiding schatten we nu als volgt in:

 Groep Aantal kinderen     Leiding   
 Ferguson 13
 Sint Jorisgroep  5
 Rustenburg
 Rimboejagers 10 
 Mohicanen (ochtend)  10 
 Mohicanen (middag)
 Bepals 13
 Haagse hout Aangemeld  
 Totaal 62 18


De definitieve aantallen willen we voor 29 februari weten i.v.m. de aantallen badges en de boodschappen.

Beverdoedag (13 juni, 10:30 tot 13:00, locatie Ferguson)

Van de Ferguson verwachten we dat zij het themaverhaal verzorgen.

In de volgende beverraad willen we weten of en hoe we aansluiten bij het landelijke themaverhaal. Iedere groep levert twee spellen aan. Voor spellen kan je in de spelbrochure van scouting Nederland kijken. Groepen met weinig leiding leveren ook twee spellen aan, maar op de dag zelf kunnen deze spellen evt. geleid worden door leiding van een andere groep.

Bekijk voor de vergadering al een keer het boekje, en geef evt. je spellen door als je een bepaald spel graag wil doen. Bij de volgende regioraad zullen we ook naar de evaluatie van de vorige keer kijken.

Afgelopen jaren hadden we bij de beverdoedag ook een springkussen. Dit willen we dit jaar weer.

Status brainstormavond

Komende dinsdag 4 februari is de brainstormavond geleid door een trainer uit de regio Vlietstreek.

We gaan aan de hand van verschillende brainstormtechnieken nadenken over originele en nieuwe programma’s. We kunnen zo ook een keer programma ideeën uit wisselen tussen de verschillende groepen.

Het is bij de Rustenburg van 20.00 tot 22.00 uur. Het adres is Weesperstraat 89, 2574VS Den Haag. In de omgeving is het betaald parkeren. Nodig vooral ook al je medeleiding uit!

Bergaderdata en locatie bepalen voor komende Beverraad

De volgende beverraad is op donderdag 14 mei. Daphne vraagt na of dit bij de Mohicanen kan.

8. Rondvraag

-

9. Sluiting

We sluiten de vergadering om 21:00 uur.