fotolijn

papierscheurhoutregiologokopieTraditiegetrouw vindt op de dag voor Koningsdag de lintjesregen plaats. Dit jaar behoorde Hans- Bert Griffioen tot een van de uitverkorenen, die geslagen is tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Hans-Bert heeft in de afgelopen ruim dertig jaar vele functies vervuld binnen en namens Scouting Regio Den Haag. Hij is onder meer twee maal voorzitter geweest van de regio, heeft zich ingezet voor Kleurrijk Scouting Den Haag en het (landelijk) beleidsteam interculturele Scouting, en heeft als coördinator van het trainingsteam Intimiteiten Scouting Zuid-Holland de Scoutingacademie vormgegeven, waarbij hij nog altijd actief is als trainer intimiteiten voor het project ‘In veilige handen’.

Hans Bert GriffioenHans-Bert heeft aan deze verscheidene rollen een verbindende en inspirerende invulling gegeven. Hij is een gedreven vrijwilliger, die initiatief neemt, uitdagingen aangaat, zich met hart en ziel inzet voor een (veilig) Scoutingspel en andere mensen aan zich weet te binden. Hans-Bert heeft de kwaliteiten om mensen mee te nemen en het belang van de Haagse regio en Scouting stevig uit te dragen naar de gemeente Den Haag, binnen Scouting Nederland en andere stakeholders in het maatschappelijk domein. De regio is verheugd dat de verdiensten en kwaliteiten van Hans-Bert zijn gewaardeerd met de Ridder in Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1989 is Hans-Bert namens Scoutinggroep Ferguson lid geweest van de regioraad, het hoogste besluitorgaan van de regio waarin Scoutinggroepen vertegenwoordigers afvaardigen. In 1995 is Hans Bert Griffioen gekozen als voorzitter van Scouting Den Haag (destijds: District West) en daarmee ook als bestuurslid van Scouting Zuid-Holland. Na twee termijnen heeft Hans- Bert zich niet meer herkiesbaar gesteld als voorzitter. In 2013 werpt hij zich weer op om het voorzitterschap Scouting Regio Den Haag op zich te nemen om de continuïteit van de regio te borgen. Na twee termijnen heeft hij in 2019 afscheid genomen van het regiobestuur. In zijn tweede periode als regiovoorzitter is Hans-Bert ook namens de regio lid van de Landelijke Raad van Scouting Nederland, die zorgdraagt voor het landelijk beleid van Scouting.

178461059 10159372750047369 448427771563977580 nHans-Bert heeft in 2000 de Stadsspeld van de gemeente Den Haag ontvangen voor zijn projectleiderschap van het team Kleurrijk Scouting Den Haag. Dit project was het antwoord op de wens van de lokale Haagse politiek om Hagenaars met een niet-westerse achtergrond te betrekken bij Scouting. In samenwerking met migrantenorganisaties zijn binnen dit project Scoutinggroepen voor migranten opgezet. Hieruit zijn ten minste zes initiatieven in Den Haag ontstaan, waaronder Scouting El Andalus (Marokkaans), Scouting Anansie en niet nader benaamde organisaties van Turkse, Alewietische en Koerdische afkomst. Hans-Bert leidde in dit project een team van vrijwilligers, die migrantenorganisaties ondersteunden met het opzetten van de organisatie, het trainen en coachen van nieuwe leiders (vrijwilligers) en het begeleiden van leidersteams voor jeugdgroepen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Hans-Bert onderhield daarbij de contacten en werkte samen met de Haagse politiek, Haags vrijwilligersnetwerk, Scouting Nederland en vergelijkbare initiatieven in de Randstad.

In navolging van dit project is Hans-Bert ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de landelijke Salaam Scouting van Scouting Nederland. Zijn ervaringen binnen onze regio en het land deelt hij ook internationaal. Hij is deelnemer en spreker tijdens drie congressen voor interculturele Scouting, die in de periode van 2000 en 2004 werden georganiseerd in Barcelona, Den Haag en Kopenhagen.

178602477 4033590873351274 2213951167271189629 nHans-Bert is al ruim vijftien jaar trainer voor het project 'In veilige handen'. Hij verzorgt trainingen voor besturen en leiders (alle vrijwilligers) met als doel grensoverschrijdend gedrag te her- en onderkennen en te voorkomen, en een veilige omgeving te creëren in de groep en in het Scoutingspel. Scouting Nederland werkt in het project 'In veilige handen' samen met andere vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. In de periode van 2006 tot 2011 is Hans Bert tevens voorzitter van het trainingsteam Intimiteiten voor Scouting Zuid-Holland en is hij betrokken bij de totstandkoming van het landelijk opvangteam Zuid-Holland. Dit opvangteam biedt ondersteuning aan groepen in het geval van calamiteiten, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Foto's: © Scouting Ferguson & © Gemeente Den Haag