fotolijn

Scouting NL logo RGB transparanteachtergrondGeen bericht meer bij aanvraag kwalificatie

Als je als praktijkbegeleider een kwalificatie voor een leidinggevende in SOL aanvraagt, krijgen de praktijkcoaches hiervan geen automatisch bericht meer per e-mail. Het automatisch doorsturen van aanvragen bleek teveel onduidelijkheden op te leveren en is daarom verwijderd uit SOL. Als je als praktijkbegeleider dus een aanvraag doet, zul je zelf de praktijkcoach persoonlijk via mail, telefoon of op een andere manier op de hoogte moeten stellen van de nieuwe aanvraag. Je kunt dan, indien nodig, ook gelijk afspraken maken over de afhandeling van de aanvraag.


Ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen @ Scout-In.

Team Gilwell is tijdens de Scout-in weer present met diverse workshopsdie aanzet geven tot nieuwe inzichten en de kans tot ontwikkeling.
De Gilwell-Gilniet workshopDit is de workshop die je kennis laat maken met de drijfveren van de Gilwell cursus.Na deze workshop heb je een goed beeld wat de Gilwell cursus voor jou kan betekenen.Laat je uitdagen!
Inhoudelijke workshops:De thema's die team Gilwell aanbiedt tijdens de Scout-in zijn o.a.: teambuilding, coaching, teamrollen, out of the box denken en non formal education.Uniek en super leuk deze keer is dat we voor de ontwikkeling en uitvoeringvan twee workshops de samenwerking hebben gezocht met het team HRM van Scouting Nederland. 
Tot ziens @ Scout-in 2015!


Toolkit praktijkbegeleider

2015 is het eerste lustrumjaar voor Scouting Academy. Vijf jaar geleden werd Scouting Academy geïntroduceerd! We zijn er in geslaagd Scouting Academy in de meeste regio’s en groepen op poten te zetten. Dit blijkt niet alleen uit de vorig jaar gehouden brede evaluatie over de implementatie en voortgang van Scouting Academy, maar ook omdat sinds dit voorjaar ongeveer tweederde van de groepen over één of meer praktijkbegeleiders beschikt (er zijn nu al meer dan 1000 praktijkbegeleiders).

Het leek de programmagroep Scouting Academy echter een goed moment om alle betrokkenen te bedanken, die op één of andere manier hebben bijgedragen (en nog steeds bijdragen) aan de realisatie en ontwikkeling van Scouting Academy. Maar niet alleen een bedankje, óók een impuls en steuntje in de rug om door te gaan.
Alle geregistreerde praktijkbegeleiders, praktijkcoaches, trainers, trainingscoördinatoren en opleiders hebben daarom een mail ontvangen om een gratis toolkit praktijkbegeleider aan te vragen. Deze map wordt tijdens de Scout-In, op zaterdag 19 september uitgereikt bij de infostand van Scouting Academy (op de infomarkt). Iedereen die de map heeft aangevraagd ontvangt ongeveer een week voor de Scout-in een persoonlijke voucher. Mocht je zelf niet naar de Scout-In gaan, dan kun je de voucher ook aan iemand anders meegeven om de map voor je op te halen. Overigens zijn na de Scout-In alle hulpmiddelen uit de toolkit ook gratis te downloaden van de website.


Inhoud toolkit

De toolkit bestaat uit hulpmiddelen van Scouting Academy, zoals de teamprofielen, functieprofielen, kwalificatiekaarten, handboek praktijkbegeleider en de poster kwalificatietekens. In de toolkit staan de nieuwste bijgewerkte versies. Daarbij is er naar gestreefd om het geheel te vereenvoudigen en beter bruikbaar te maken. Dit naar aanleiding van de behoefte aan vereenvoudiging, zoals dat onder andere naar voren is gekomen in de vorig jaar gehouden brede evaluatie van Scouting Academy en besprekingen met trainers en praktijkcoaches tijdens de landelijke overleggen Scouting Academy (LOSA).


Update teamprofielen

Teamprofielen zijn handige instrumenten om met de (bege)leiders van een speltak in gesprek te gaan over de samenstelling en kwaliteit van het leidingteam. Naast een update van bestaande teamprofielen is er nu ook een teamprofiel roverscouts uitgewerkt. Hiermee wordt een extra impuls gegeven om naast individuele competentieontwikkeling en kwalificatie, ook te kijken naar de gezamenlijke competenties en kwaliteiten in spelteams.


Aanpassing kwalificatie adviseur roverscouts

Een tijdje geleden zijn de nieuwe compacte functieprofielen en kwalificatiekaarten geïntroduceerd. In de toolkit vind je de laatste versie inclusief bijbehorende toelichtingen. Een belangrijke wijziging is dat de kwalificatie voor adviseur roverscouts nu is samengevoegd met de kwalificatie voor teamleider explorers (was voorheen samengevoegd met de kwalificatie begeleider explorers). Tot deze verandering is besloten omdat een adviseur roverscouts te maken heeft met een heel team (speltak) en daarvoor ook over de daarbij behorende competenties dient te beschikken. Van adviseurs die in het verleden hun kwalificatie al behaald hebben (27320), wordt deze binnenkort automatisch in Scouts Online omgezet in de nieuwe kwalificatie (27330).


Nieuwe kampeerkwalificatie voor roverscouts

De kampkwalificaties worden binnenkort uitgebreid met een eigen kampkwalificatie voor roverscouts. In het spelaanbod voor roverscouts wordt er van uitgegaan dat zij zelfstandig op kamp gaan. In deze gedachte past het ook dat roverscouts zelf over de benodigde kampcompetenties beschikken. In samenwerking met de programmagroep Spel wordt de komende maanden gewerkt aan het uitwerken van de benodigde competenties en kwalificatie-eisen. Het is de bedoeling dat deze zoveel mogelijk aansluiten bij de kwalificatie Op kamp – kamperen en expeditie. Roverscouts die hun eigen kampkwalificatie behaald hebben en een overstap maken naar een leidinggevende functie bij een jongere speltak, hoeven dan alleen nog de aanvullende competenties te verwerven om ook als speltakleiding gekwalificeerd te zijn om op kamp te gaan. Natuurlijk hoort bij een eigen kampkwalificatie voor roverscouts een eigen kwalificatieteken. Dit teken is afgebeeld op het teamprofiel roverscouts en de poster kwalificatietekens.


Poster kwalificatietekens

De poster met kwalificatietekens is geupdatet. Op de oude poster stonden nog een aantal kwalificatiekens en benamingen die niet zijn ingevoerd of ondertussen zijn gewijzigd. Er wordt vooralsnog geen individuele kwalificatiekaart en –teken voor bestuurders ontwikkeld. Het nieuwe kwalificatieteken voor roverscouts is toegevoegd.


Aanpassing terminologie talentmanagers en talentontwikkelaars

De term ‘talentmanagement’ is komen te vervallen. De daarbij behorende kwalificaties en kwalificatietekens voor praktijkbegeleider en praktijkcoach heten dan ook simpelweg ‘kwalificatie(teken) praktijkbegeleider’ en ‘kwalificatie(teken) praktijkcoach’. Zo was het al in de praktijk, maar nu ook officieel. De term talentontwikkelaar laten we als ‘categorienaam’ op de poster kwalificatietekens nog even bestaan omdat veel mensen hier onderhand aan gewend zijn geraakt en je hierdoor kunt zien dat de functies van instructeur, trainer en opleider bij elkaar horen. In de praktijk bleek echter dat de term én kwalificatie talentontwikkelaar vaak om extra uitleg vroeg. Daarom is er voor gekozen voortaan simpelweg (weer) de naam van de gekwalificeerde functie te gebruiken, dus: instructeur, trainer en opleider. Ook voor deze functies worden de functieprofielen en kwalificatiekaarten geupdate in de beknoptere versie. We hopen deze voorjaar 2016 te kunnen presenteren.


Update handboek praktijkbegeleider

Het handboek praktijkbegeleider is geupdate en aangepast aan de vernieuwde hulpmiddelen. Nieuw is, dat het handboek nu is samengesteld uit een verzameling infobladen. Geen totaalboek van tig pagina’s om door te lezen, maar informatie overzichtelijk per thema gerangschikt. Elk infoblad kan los gebruikt worden en evt. aangevuld worden met eigen informatie. Ook dit handboek is na de Scout-In gratis van de website te downloaden.


Project Spelkwaliteit

Het afgelopen seizoen is een pilot Spelkwaliteit uitgevoerd. Deze pilot had tot doel om in samenwerking met de pilotregio’s een methode te ontwikkelen om praktijkbegeleiders te ondersteunen in het met leidingteams bespreken van de spelkwaliteit in hun speltak. Regio Drenthe en regio Overijsselse Vechtstreek hebben aan deze pilot deelgenomen en dit heeft geleid tot een praktisch stappenplan. Tijdens de Scout In kun je kennismaken met de elementen uit dit stappenplan. Dus kom vooral even langs bij de infostand van Scouting Academy.


Trainingen

De landelijke training voor organisatoren biedt een opleidingsplatvorm voor het opleiden van organisatoren van landelijke, regionale evenementen of grote groepsactiviteiten. Als organisator ben je de motor achter de evenementen/activiteiten voor alle jeugd- en/ of kaderleden. Bij het organiseren van zo'n evenement/activiteit komt van alles kijken, van planning tot catering tot coördineren.  Vandaar dat het programma ook is ingericht op het organiseren en het inrichten van een organisatie. Denk hierbij aan spelvisie, communicatie, motiveren, projectmanagement en leiderschap. De training bestaat uit 1 trainingsdag, een persoonlijke opdracht en een terugkomdag. De trainingsdag vindt plaats op 15 november op het LSC in Leusden. Aanmelden voor de training kan in SOL.


Trainingen die in het najaar van 2015 worden gegeven:

10 oktober Trainersvaardigheden XL, locatie LSC, inschrijven via SOL
7-8 november Training voor trainers, buitenzorg Baarn
28 november Training startende praktijkcoaches op LSC