fotolijn

Langs deze weg informeren we Regio Scouting Den Haag dat ons het trieste bericht heeft bereikt dat Jan Kamminga na een ziekbed is overleden. Jan Kamminga heeft voor zijn bewezen diensten bij Scouting De Mohicanen de Gouden Sleutel gekregen als blijk van waardering en blijvende verbintenis met de groep. Met het overlijden van Jan Kamminga verliest onze groep een betrokken en gerespecteerd lid. Jan Kamminga is 53 jaar geworden.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Yvette, de kinderen en overige nabestaanden. We wensen hun veel sterkte en kracht toe om dit verlies te verwerken.

Namens het groepsbestuur,
Bianca Rouwenhorst
Scouting De Mohicanen