fotolijn

Bij de regio is een cdrom binnengekomen, met daar op een presentatie over Ccouting en de Drank- en Horecawet en een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. Dit is materiaal bedoeld voor een voorlichtingsbijeenkomst over deze onderwerpen.

Indien hiervoor belangstelling bestaat, kunnen groepen deze cdrom bij het regio-secretariaat lenen.