fotolijn

Woensdag 31 oktober vond de regioraad plaats. Er zijn die avond diverse zaken genoemd die we via de site zouden gaan doorgeven. Hou deze plek dus in de gaten voor updates (volg de "lees meer" link om het hele bericht te zien).

Landelijke raad: De stukken voor de landelijke raad van 8 december zijn inmiddels beschikbaar op de SN site .

Regio raad thema's: afgesproken is om op komende regioraden ook telkens een thema te behandelen. Op de vergadering zijn al een aantal thema's genoemd, maar andere suggesties kunnen hier wel ingediend worden, bv via het forum  

Groepsvereniging: vragen over de groepsvereniging / kringvereniging kunnen nog steeds ingediend worden bij Fred. Bij voldoende belangstelling kan er een 2e vragensessie met landelijke deskundigen georganiseerd worden. Voor de zekerheid al vast een forum-onderwerp hierover.

Op de SN pagina's over de groepsvereniging zijn onlangs nog nieuwe documenten toegevoegd: 

Denk ook aan de aanmelding via Shanti

Vacatures: De regio is op zoek naar nieuwe organisatoren voor de DWEK.