fotolijn

Sinds de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ op 12 maart jl. om verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn alle reguliere scoutingbijeenkomsten stopgezet. Scouting heeft niet bij de pakken neergezeten. Onder het mom van #ikscoutthuis zijn er online uiteenlopende programma’s georganiseerd voor de jeugdleden om toch met elkaar verbonden te blijven en leuke, uitdagende activiteiten te doen.

Scouting was verheugd met de mededeling dat vanaf 29 april 2020 een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Deze versoepeling biedt met name ruimte aan organisaties die werken met kinderen, zoals scouting. Scouting Nederland heeft niet stil gezeten! Op basis van de richtlijnen van het RIVM heeft Scouting Nederland een overzichtelijke factsheet opgesteld voor alle groepen en een webpagina ingericht met vragen en antwoorden (www.scouting.nl/coronavirus). Ook heeft Scouting Nederland in samenwerking met andere jeugdorganisaties een brief gestuurd naar alle burgemeesters met de oproep om sport- en spelactiviteiten voor kinderen weer mogelijk te maken.

Scouting Den Haag heeft van de gemeente Den Haag groen licht ontvangen om weer op te starten met buitenactiviteiten voor kinderen:

Reactie gemeente Den Haag, afdeling Jeugd:
De scoutinggroepen kunnen met de kinderen tot 13 jaar opkomsten houden, waarbij de leiding rekening houdt met 1,5 m afstand. Voor de oudere kinderen mag en kan het alleen als er rekening wordt gehouden met de 1,5 m afstand. Zolang jullie de regels van het RIVM volgen, kunnen de opkomsten weer starten.

De groepen mogen zeker gebruik maken van hun buitenruimte. Voor de groepen die gebruik maken van gemeenschappelijke buitenruimte; houd rekening met de overige gebruikers en zorg dat er altijd uitvoering is van de RIVM regels.

De opkomsten mogen alleen plaatsvinden als het in de buitenlucht gebeurt. Hier werd ik [red. contactpersoon bij gemeente] extra op gewezen door mijn sport collega’s. Opkomsten in het clubhuis mogen nog niet volgens de regels van RIVM.

 

Reactie gemeente Den Haag, afdeling Sport (via directeur Scouting Nederland):
Hierbij zend ik u het Protocol verantwoord sporten [red. betreft protocol opgesteld door NOC*NSF]. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.


Deze reacties zijn in lijn met de coronamaatregelen van de gemeente Den Haag.

Scouting Den Haag is de gemeente erkentelijk voor de snelle behandeling en het geven van dit groene licht. Alle Haagse scoutinggroepen zijn aan de slag om volgens het ‘nieuwe normaal’ weer programma’s aan te bieden voor de vele scouts die de afgelopen periode thuis hebben gezeten. Dit vraagt het nodige van onze vrijwilligers en jeugdleden voor wat betreft de voorbereiding en de praktische uitvoering van activiteiten in de buitenlucht. Ook de groepsbesturen zijn druk in de weer met het opstellen van aangepaste tijdschema’s, afstemmen met en instrueren van leiding, en het communiceren met ouders. Uitgangspunt is dat iedereen zich comfortabel voelt om op verantwoorde wijze weer activiteiten aan te bieden. Kortom, Scouting Den Haag komt letterlijk en figuurlijk weer in beweging!