fotolijn

papierscheurhoutregiologokopieOnderwerp: Regioraad Regio Den Haag
Locatie: Scouting De Mohicanen, Daal en Bergselaan 9, Den Haag
Tijdstip: 19:30 - 22:00 uur
Datum: 28 juni 2018

Scouting De Mohicanen, Daal en Bergselaan 9, Den Haag

 1. Opening, agenda en mededelingen
  • 1.1 Opening
  • 1.2 Vaststelling agenda d.d. 28 juni 2018
  • 1.3 Mededelingen
 2. Verslag van vorige vergadering
  • Vaststelling verslag d.d. 26 maart 2018
 3. Bestuursverkiezingen
  • Functie secretaris: kandidaat Jarno Dakhorst
  • Functie algemeen lid: kandidaat Ernst-Jan van Broeckhuijsen
 4. Jaarcijfers en jaarverslag 2017
  • 4.1 Jaarcijfers 2017
  • 4.2 Jaarverslag 2017
 5. Begroting en jaarplan 2018
  • 5.1 Begroting 2018
  • 5.2 Jaarplan 2018
 6. Zichtbaarheidsactie
  • Regio-activiteit om zichtbaarheid van scouting in Den Haag te vergroten
 7. Samenstelling regio
  • Overzicht van huidige samenstelling en vacatures
 8. Toolsbox
  • Pitch per scoutinggroep over vernieuwend activiteit. NB. Pitch ook samenvatten op poster voor delen
 9. Rondvraag en sluiting
  • 9.1 Rondvraag
  • 9.2 Sluiting

Deze regioraad wordt gecombineerd met een barbecue om het seizoen feestelijk af te sluiten. Ten behoeve van de inkopen wordt een ieder gevraagd zich aan of af te melden via deze link. Eventuele dieetwensen kunnen ook via dit formulier worden doorgegeven. NB. Na afloop van de regioraad worden deze gegevens weer verwijderd.