fotolijn

papierscheurhoutregiologokopieOnderwerp: Regioraad Regio Den Haag
Locatie: Haagse Hout, Reigersbergenweg 280B
Tijdstip: 20.00 uur
Datum: 25 januari 2016

Programma
19.30 uur Inloop, koffie, thee
20.00 uur Start Regioraad
22.00 uur Afsluiting Regioraad

Concept agenda regioraad 25 januari 2016

  1. Opening en mededelingen (o.a. subsidie Den Haag, verkiezingen regio bestuur en formele beëindiging Scouting Jeugd Drumband)
  2. Scouting 2025 (zie bijlage)
  3. Roverway 2018 (zie bijlage) versus Regioactiviteit
  4. Contributie en financieel beleid (zie bijlage Roverway/contributie)
  5. Scouting en Vluchtelingen (Gert-Jan Luis)
  6. Spelkwaliteit (Gert-Jan Luis)
  7. Rondvraag en sluiting
  8. Datum volgende vergadering en bij wie

Als er nog aanvullende agendapunten zijn, dan ontvangt Danielle van Dijk (regio secretariaat) deze graag uiterlijk 20 januari. Heb je geen e-mail van ons ontvangen? Neem dan contact op met Danielle om in de mailinglijst opgenomen te worden. In deze mailing zijn diverse bijlagen toegestuurd die de agendapunten toelichten/ondersteunen.