fotolijn

papierscheurhoutregiologokopieOnderwerp: Regioraad Regio Den Haag
Locatie: DS Ferguson, Muurbloemweg 41
Tijdstip: 20.00 uur
Datum: 29 september 2015

Programma
19.30 uur Inloop, koffie, thee
20.00 uur Start Regioraad
22.00 uur Afsluiting Regioraad

Concept agenda regioraad 29 september 2015
1. Opening
2. Mededelingen vanuit de groepen
3. Zorgen vanuit de gemeente m.b.t. ledenaantallen
4. Beleidsstukken t.b.v. gemeente (volgen z.s.m.)
5. Regionale Vacaturebank
6. Rondvraag en sluiting
7. Datum volgende vergadering en bij wie