fotolijn

Op dinsdag 21 april 2015 staat de volgende Regio Raad gepland. Alle vertegenwoordigers van de groepen uit onze regio zijn uitgenodigd om aan te schuiven. De vergadering start om 20.00 uur in de Eendenkooi in het Zuiderpark.

De groepen hebben het verslag van de vorige regioraad per e-mail ontvangen, evenals de agenda voor de raad van 21 april. We horen het graag als jouw groep niet vertegenwoordigd kan zijn en zien graag een berichtje naar het bestuur komen.

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag
  3. Mededelingen (o.a. scouting2025)
  4. Gemeente (Kirsten Grandia)
  5. Crownies
  6. Scouting Academy
  7. Gillwell training (Bijdrage van de regio)
  8. Meisjes en scouting
  9. Rondvraag en sluiting
  10. Datum volgende vergadering en bij wie.