fotolijn

Op 11 september jl. verzamelden de geïnteresseerden zich op Scoutscentrum De Eendenkooi. Onder leiding van Evelyn van der Haar van het Steunpunt Rotterdam zou deze avond gesproken worden over Besturen en Samenwerken.

Het eerste deel van de avond ging over praktische zaken zoals de samenstelling van een bestuur en de bestuurlijke problemen die de deelnemende groepen ondervonden. 

Voor het tweede deel van de avond werden de deelnemers aan het werk gezet. Er werden twee groepen gemaakt die een landkaart van Samenwerken moesten maken. Op de landkaart moesten de Behoeften, Kansen en Verwachtingen worden aangegeven. Het uiteindelijke resultaat werd plenair besproken. Al snel bleek dat men het eens was over samenwerking op het gebied van promotie, kennis en training.

De eerste samenwerking op het gebied van promotie zal plaatsvinden tijdens de diverse Vrijwilligersmarken. Op die ervaring kunnen we verder bouwen! 

Verder organiseert het Steunpunt Rotterdam twee bijeenkomsten:
- 18 september Vrijwilligersbeleid en -waardering
- 27 oktober Besturendag

Links:
www.sc-eendenkooi.nl
rotterdam.scouting.nl

De Regio zal blijven uitkijken naar interessante bijeenkomsten en trainingen voor bestuurders.