fotolijn

Een oude naam, een nieuwe groep. Wij heten hartelijk welkom in onze regio: Scouting David O'Mackay!!
Wij hopen dat deze groep snel een plaatsje zal vinden in ons midden, aan onze vergadertafel en bij onze activiteiten.
Het regiobestuur zal binnenkort met hen contact leggen en ervoor zorgen dat de informatie over deze groep op onze regiosite te vinden is.