fotolijn

Scouting Regio Den Haag

Scouting Regio Den Haag is er ter ondersteuning van de scoutinggroepen in de gemeente Den Haag op het gebied van trainingen en activiteiten. Op deze site kunt u vinden wie wij zijn, wat wij doen, met wie wij samenwerken, maar vooral ook waar er in Den Haag Scoutinggroepen te vinden zijn.

Binnen onze regio zijn maar liefst 17 Scoutinggroepen en andere organisaties actief/betrokken. Wekelijks verzorgen bijna 400 vrijwilligers een aantrekkelijk programma voor meer dan 900 jeugdleden vanaf 5 jaar, waarin Samen, Uitdaging en Buitenleven naast andere aspecten van Scouting centraal staan. Scouting regio Den Haag ondersteunt hen daar graag bij.

Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

Lid worden bij Scouting

Heb jij zin om te zeilen, zelf een expeditie te organiseren of misschien zelfs naar het buitenland? Of vind je het gewoon super leuk om samen met je vriendjes en vriendinnetjes lekker buiten te spelen? Dan is Scouting echt wat voor jou!

Een groep in jouw buurt!

Scouting regio Den Haag kent 14 Scoutinggroepen die wekelijks bijeenkomsten organiseren voor diverse leeftijdscategoriën. Bekijk op de kaart waar een groep bij jou in de buurt zit en neem gezellig een kijkje!

Regio voor jouw groep

De regio kan op vele gebieden ondersteuning bieden aan jouw scoutinggroep. Tevens zet de regio zich in voor regionale activiteiten, trainingen voor vrijwilligers en groepsontwikkeling. Wil je weten wie jou kan helpen?

Scouting Regio Den Haag draait volledig op vrijwilligers. Onder het kopje Regio bestuur & teams is een overzicht gegeven van de verschillende functies binnen de regio waarvoor vrijwilligers worden ingezet. De meeste vrijwilligers hebben al een scoutingachtergrond wanneer ze voor de regio actief worden. Verder zijn veel vrijwilligers ook nog actief bij hun eigen scoutinggroep en/of het organiseren van landelijke scoutingactiviteiten.

Scouting Regio Den Haag maakt deel uit van de landelijke organisatie Scouting Nederland en conformeert zich dan ook aan de afspraken die zijn gemaakt op het gebied van onder meer vrijwilligersbeleid. Scouting Regio Den Haag is een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41155500 en beschikt over statuten overeenkomstig de modelstatuten van Scouting Nederland voor regio’s. In deze statuten zijn onder meer aspecten opgenomen over de doelstelling, de middelen, de bestuurssamenstelling en besluitvorming, bevoegdheden en jaarstukken.

Scouting Nederland wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp en binnen Scouting Academy wordt er aandacht aan besteed. Daarnaast heeft Scouting Nederland een Gedragscode en een Stappenplan In veilige handen. Deze documenten worden ook door Scouting Regio Den Haag onderschreven. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk en verplicht hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen.

Leden van het regiobestuur worden overeenkomstig de statuten gekozen in de regioraad, waarin alle scoutinggroepen binnen Scouting Regio Den Haag zijn vertegenwoordigd. De overige vrijwilligers voor functies binnen de regio worden aangesteld op basis van aanmelding. Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond, motivatie en benodigde deskundigheid. Het biedt al de nodige vertrouwen dat nagenoeg alle vrijwilligers uit “eigen kweek” komen, ofwel actief zijn bij of gelieerd zijn aan een Haagse scoutinggroep. De regioraad wordt ook geïnformeerd over wijzigingen van en vacatures voor regiofuncties. Indien er signalen worden ontvangen over het disfunctioneren van een bepaalde vrijwilliger, wordt hiernaar gehandeld volgens de richtlijnen van Scouting Nederland, een en ander afhankelijk van de aard van disfunctioneren. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt hiervoor belangrijke handvatten.

Gezien de organisatiestructuur en de taakstelling van Scouting Regio Den Haag, beschikt de regio niet zelf over een vertrouwenspersoon. De scoutinggroepen die onder de regio vallen beschikken over een eigen vertrouwenspersoon, waar desgewenst kan op worden teruggevallen. De regioactiviteiten die plaatsvinden worden door en voor deze scoutinggroepen georganiseerd. Bij grensoverschrijdend gedrag of een ander calamiteit kan altijd de scoutinggroep in kwestie worden aangesproken en kan worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon binnen deze scoutinggroep. Daarnaast kan Scouting Regio Den Haag een beroep doen op het Landelijk opvangteam in het geval van calamiteiten.

 

  

De basis eenheid binnen Scouting Nederland is de groep. Alle plaatselijke scoutinggroepen zijn lid van de landelijke vereniging. Een Scoutinggroep bestaat gewoonlijk uit een spel-eenheid voor iedere leeftijdsgroep (ook wel "speltak" genoemd), zodat de kinderen binnen de eigen groep overgaan van het ene onderdeel naar het volgende.

Als je dus lid wilt worden van Scouting, dan is een plaatselijke groep de plek waar je je aanmeldt. Je kan dus hier zoeken uit de groepen die er binnen Den Haag zijn. Neem contact op met een groep bij jou in de buurt om te vragen of het mogelijk is om een keer vrijblijvend mee te doen of scouting jouw nieuwe uitdaging wordt!

Groepen op de kaart

Onderstaande kaart laat zien waar alle scoutinggroepen in de regio Den Haag zich bevinden.

Legenda:

   Landscouts 
    Waterscouts 
    Scouts met een beperking 
   Scouting Drumband & Regionaal fonds 
   Regionale accomodatie

 

Trainingen worden voor een aantal regio's gezamenlijk georganiseerd. Voor iedere speltak is er een trainersteam, wat onder een van de samenwerkende regio's valt. Bekijk via de volgende link de website van het samenwerkingsverband tussen de regio's: www.zuid-holland.scouting.nl

Trainingen georganiseerd door Den Haag

Regio Den Haag regelt cursussen voor beverleiding, teamleiderscursus en een cursus voor praktijkbegeleiders. Voor de deelnemers aan een cursus maakt het niet uit welke regio organiseert. Deskundigheidsbevordering wordt momenteel waargenomen door Peter Kloosterboer en Gert-Jan Luis.

Andere trainingen

Dat de bever-, teamleiders- en praktijkbegeleiderstrainingen alleen door Den Haag gegeven worden, betekend dat natuurlijk niet dat je alleen deze trainingen kunt volgen. Zoals bovenstaand beschreven worden er in andere regio's andere trainingen gegeven waardoor je in deze andere regio binnen Zuid Holland 'JOUW' training kunt volgen! Via onze website onder trainingen vindt u de trainingskalender en de trainings- nieuwsbericht waarin aangekondigd wordt wanneer welke trainingen gegeven worden. Kom je er nou niet uit? Neem dan contact op met Peter Kloosterboer en Gert-Jan Luis!

De praktijkcoach

Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te borgen, is er de praktijkcoach. De praktijkcoach verzorgt de opleiding en begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus kan. Praktijkcoach wordt momenteel waargenomen door Peter Kloosterboer en Gert-Jan Luis

Scouting Academy

In de loop van 2011 is er een hoop veranderd op het gebied van trainingen, onder de naam Scouting Academy. Trainingen worden meer op maat geleverd, aansluitend bij de competenties die je al hebt, en die je wilt verwerven, persoonlijk, per team en in je groep. Hiervoor zijn er een aantal nieuwe functies ingevoerd. Zo is het de bedoeling dat elke groep een (of meer) praktijkbegeleiders aangewezen heeft voor het werk binnen de groep. In de regio is er een praktijkcoach die het contact met de praktijkbegeleiders op zich neemt, en de assessor, die de kwaliteitsbewaking doet.

Van benoeming tot gekwalificeerd leider, een handreiking voor teamleiders

Onder leiding van onze praktijkcoaches is door de regio Den Haag en Vlietstreken een handreiking voor teamleiders opgesteld. De handreiking is een kaart van de route die nieuwe vrijwilligers afgeleggen in de Scouting Academy. De handreiking is te downloaden via de volgende link: Handreiking voor Teamleiders

Wilt u meer te weten komen over Scouting Academy? Neem dan contact op met het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ga naar: http://www.scoutingacademy.nl/

Een gezonde groep is erg belangrijk bij Scouting. Er zijn vele groepen die goed functioneren en een gezonde basis hebben, maar er zijn ook groepen die de kansen die zich aanbieden niet kunnen benutten. Om deze reden is het deelproject Groepsontwikkeling opgestart. In de landelijke raad van december 2010 is besloten dit project voor alle groepen uit te rollen.

Groepsontwikkeling is een methodiek waarbij je met je groep kijkt waar ruimte voor verbetering in je groep is, en daar ook direct concrete acties aan koppelt. Daarbij kijken we naar de vijf belangrijkste factoren voor een gezonde groep: het spelaanbod, de leiding, het gebouw en materiaal, het bestuur en de financiën.

Je krijgt hierbij ondersteuning van twee coaches. Een van die coaches werkt landelijk, de ander regionaal. Hierdoor kunnen ze je tegelijk helpen met tips en ideeën uit het hele land, en ook kijken naar wat er past binnen onze regio. Samen met de twee coaches spreek je vooraf af, hoe je het traject wilt vormgeven. Wil je de bijeenkomsten los op avonden? Of neem je met je groep er een hele dag de tijd voor? Wie betrek je erbij: alleen de leiding en bestuur of ook ouders en oudere jeugdleden? Wanneer dit is vastgelegd, gaat het traject van start.

Het doel van groepsontwikkeling

De doelen van het project groepsontwikkeling zijn o.a.:

  • groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in hun eigen ontwikkelkansen.
  • groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen.
  • groepen ondersteunen bij werving en groei van kader- en jeugdleden.
  • monitoren en kennisontwikkeling op het gebied van groepsmanagement en ledenontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek en analyses.
  • bij de groepen waarmee gewerkt wordt de invoering van de nieuwe producten in gang zetten.

Op basis van analyses en onderzoek wordt gekeken welke groepen gezond zijn en goed functioneren en welke groepen ondersteuning nodig hebben. Zo hopen we ervoor te zorgen dat alle groepen in Nederland gezonde en vitale groepen worden.

Ledenontwikkeling en onderzoek

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ledenontwikkeling binnen Scouting Nederland. De volgende documentatie is beschikbaar:

  • Onderzoek naar succeskenmerken van groeiende Scoutinggroepen
  • Levensverwachting van een Scoutinggroep
  • Ontwikkeling waterscouting
  • Samenvatting ledenontwikkeling Scouting Nederland

Deze onderzoeken kunnen worden opgevraagd bij het Programma Groepsontwikkeling via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom?

Binnen de Vereniging Scouting Nederland gaat het met veel groepen goed, maar beslist niet met allemaal. Steeds meer groepen hebben problemen om voldoende jeugd- en kaderleden vast te houden en moeten uiteindelijk stoppen. Hoe goed het met een groep ook op dit moment gaat; stabiliteit op de lange termijn is niet vanzelfsprekend. Om groepen te helpen die stabiliteit te verkrijgen en/of vast te houden, is het Programma groepsontwikkeling gestart.

Informatie

Voor meer informatie over groepsontwikkeling kunt u terecht bij het regiobestuur of via de landelijke website van Scouting Academy (link)

Komende evenementen

za mrt 21, 2020 @12:00AM
GECANCELD! Bevers: Teddyberentocht
zo mrt 22, 2020 @12:00AM
Teamleiderstraining (Dag)
za mrt 28, 2020 @12:00AM
Kampvaardigheden (Weekend)
do apr 02, 2020 @12:00AM
GECANCELD! Regioraad
za apr 18, 2020 @12:00AM
GECANCELD! Regionale Scouting Wedstrijden (RSW - Scouts)
za mei 30, 2020 @12:00AM
GECANCELD! Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW)
za juni 06, 2020 @12:00AM
Jungledag: Junglebook of records
za juni 13, 2020 @12:00AM
Bever Doedag
za okt 10, 2020 @12:00AM
Vossenjacht Bevers
za okt 31, 2020 @12:00AM
Viering 100 jaar welpen (landelijk)

Scouting Nederland Nieuws

Geen feed gevonden