fotolijn

Algemeen

archipelfonds_klein.gif

Algemeen

Om de naam van de Archipelgroep - opgericht in 1914 - te laten voortleven is de Stichting Scouting Archipel Fonds opgericht met het doel jaarlijks schenkingen te doen aan scoutinggroeperingen, die zijn gevestigd in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg of Leidschendam. De schenkingen dienen het spel van verkennen structureel te versterken. Dit fonds wordt gefinancierd door inkomsten uit eigen vermogen, donaties, erfstelling, legaat of schenkingen. het gironummer bij de Postbank 58.42.00 t.n.v. de Stichting Scouting Archipel Fonds te Zoetermeer, blijft openstaan voor al uw gaven.

het bestuur van dit fonds wordt gevormd door oud-leden van de voormalige Archipelgroep, tezamen met twee bestuursleden van de regio's Den Haag en Vlietstreek.