fotolijn

Nieuws

Sint Joris valt (alweer) in de prijzen

Elk jaar wordt in Den Haag de Goudvinkprijs uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan jaarlijks 3 genomineerden, die zich onderscheiden hebben in het jeugdwerk of de sport.
Vorig jaar was Marcel Schaaij, voormalig staflid van Sint Joris groep 5, genomineerd. Dit jaar was het nóg mooier; de oud-voorzitter van de groep, Cees Los èn plusscout en bestuurslid van Stichting Jorishuis, Boudewijn van Leeuwen, stonden zij aan zij als genomineerden. Scouting op Scheveningen scoort goed!
Overigens, de 3e genomineerde was Henk Martin, o.a. van de Haagse Scheidsrechtersvereniging.

Uiteindelijk is Cees Los Goudvink 2009 geworden. Van harte gefeliciteerd!
Maar wij zijn natuurlijk hartstikke trots op “Zilvervinkie” Boudewijn van Leeuwen.

Lees meer: Sint Joris valt (alweer) in de prijzen

Beëindiging activiteiten ScoutShop Den Haag

Per 13 juli 2009 zal de ScoutShop op de Waldeck Pyrmontkade 904 in Den Haag ophouden te bestaan. Pogingen om de shop elders in de stad onder te brengen, zijn niet succesvol geweest.

Zie brief van het ScoutShop bestuur, verzonden op 15 mei aan alle groepen in de omgeving.

Waterscouts zeilen om de 34ste Kaagcup

kaagcup

Tijdens de dagen na Hemelvaart (vrijdag 22 en zaterdag 23 mei) worden op de Kagerplassen bij Leiden voor de 34ste keer de Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden gehouden. De Kaagcup is de grootse zeilwedstrijd voor waterscouts in Nederland. Sportiviteit en samen plezier hebben zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de wedstrijden.

Lees meer: Waterscouts zeilen om de 34ste Kaagcup

Explorer puzzeltocht

Het heeft even geduurd dit jaar, maar er komt toch nog een nachtelijke puzzeltocht/hike voor explorers!
Die tocht zal plaatsvinden in het weekend van 13 en 14 juni. Jullie kunnen je inschrijven tot dinsdag 12 mei bij Nizette Couzy, regio-organisator Explorers. Er zal wel een eigen bijdrage gevraagd worden. Meer informatie volgt nog.

Erewacht 4 mei

Door de stichting Nationale Herdenking 's-Gravenhage is Scouting wederom uitgenodigd om op 4 mei bij de graven van de Stijkelgroep (begraafplaats Westduin) de ere-wacht te verzorgen. Scouts, Explores, Jongerentak en Kaderleden, die hier aan deel willen nemen kunnen zich op de 4e mei (19.45 uur) melden bij Ab Hess (Coördinator). Na een korte uitleg lopen we richting ere-graven, waar we onze plaats innemen.
Door de leden van Scouting Sint Joris V wordt al vele jaren de ere-wacht bij het door deze groep geadopteerde ereveld van de geallieerden (Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië en Canada) vervuld.